• Cookie kontrol
  • Information om cookies
    Denne hjemmeside anvender cookies.
    Vi anvender cookies til at måle trafik på hjemmesiden og dermed optimere hjemmesidens indhold via analyse af statistik.

    Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål.
  • Ønsker du at fravælge cookies? Afvis cookies
  • Læs mere om cookies, herunder hvordan du fravælger cookies. Læs mere om cookies
Nyheder & presse
  • Politidirektør i spidsen for krigsforbryderjægere
Politidirektør i spidsen for krigsforbryderjægere
16. juli 2015 Send | Udskriv
Af Mikkel Thastum


Politidirektør Anders Kristian Linnet bliver ansvarlig for en ny styrket international enhed hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale Bagmandspolitiet.

Den styrkede enhed får ansvar for straffesager om krigsforbrydelser og folkedrab fra hele verden med tråde til Danmark. Enheden får også ansvaret for det meget vigtige arbejde med at bekæmpe korruption.

Anders Kristian Linnet kommer fra en stilling som politidirektør for Midt- og Vestsjællands Politi, og han har mange års solid erfaring fra politi og anklagemyndighed, og tidligere som statsadvokat i det europæiske anklagersamarbejdsnetværk EUROJUST. Det internationale fagområde spiller ifølge Bagmandspolitiets chef, statsadvokat Morten Niels Jakobsen, en central og vigtig rolle.

»Vi får en meget skarp ansvarlig for vores krigsforbryderjægere. Med Anders Kristian Linnets udløb af åremålsstillingen som politidirektør er der opstået en enestående mulighed for at tilføre Bagmandspolitiets internationale enhed en stærk international profil med mangeårig solid anklagererfaring. Jeg har først og fremmest lagt vægt på hans fine personlighed, internationale erfaring, store integritet og stærke juridiske faglighed,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Opgaverne i den internationale enhed bliver varetaget for hele Danmark og vedrører internationale straffesager, herunder navnlig sager om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået i udlandet, hvor efterforskning og strafforfølgning som følge af sagens kompleksitet og internationale aspekt forudsætter en særlig viden om og indsigt i forholdene i udlandet. Ansvaret for etablering af samarbejdet med andre landes myndigheder, internationale institutioner og organisationer ligger ligeledes i den internationale enhed.

Statsadvokat Morten Niels Jakobsen understreger, at:

»Enhver mistanke om krigsforbrydelser skal undersøges, og gerningsmændene bag den slags uhyrligheder skal retsforfølges og straffes. Udfordringen med denne type sager er, at der næsten altid er tale om strafbare forhold, som er begået - i nogle tilfælde for en del år siden - i andre lande, hvor efterforskningen således foregår under særlige og vanskelige forhold, der typisk ikke kan sammenlignes med efterforskningen af andre alvorlige ”danske” straffesager.«

Det er ifølge statsadvokaten af central betydning, at beslutninger om, hvilke sager den internationale enhed skal gå ind i, beror på en samlet vurdering af de foreliggende efterretningsoplysninger, mulighederne for efterforskning, samt udsigten til domfældelse. Dette kræver, at den internationale enhed til stadighed har et kvalificeret beredskab, der kan håndtere eventuelle sager om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået i udlandet. Statsadvokaten understreger også, at der er tilfælde, hvor retsforfølgningen bl.a. grundet praktiske og procesøkonomiske grunde bedst kan foregå i gerningsstaten. 

Enheden vil også få ansvaret for statsadvokaturens indsats i forhold til korruptionsbekæmpelse. Morten Niels Jakobsen understreger, at korruptionsområdet er et meget vigtigt område.

»Som alle ved, er Danmark et af de lande med mindst korruption. Den position kan vi kun fastholde ved, at vi hele tiden er opmærksom på udviklingen inden for dette område, og ved at vi hele tiden holder os fagligt knivskarpe,« siger statsadvokaten.

Anders Kristian Linnet ser frem til at begynde i sin nye stilling den 1. oktober:

»Det internationale område favner over en lang række særdeles spændende områder. Bagmandspolitiet udfører en umådelig vigtig juridisk og samfundsmæssig opgave, som nyder stor bevågenhed såvel i Danmark som i udlandet. Det er jeg glad for at blive en del af.«

Anders Kristian Linnet vil i sin nye stilling stå i spidsen for en international enhed, der som led i en reorganisering af Bagmandspolitiet yderligere skal behandle en række internationale opgaver, som tidligere har været placeret i andre dele af statsadvokaturen.

Enheden vil således ud over behandlingen af konkrete internationale straffesager, ligeledes skulle behandle sager om EU-svig, konkrete sager om korruption samt begæringer om retshjælp og udlevering, ligesom enheden vil deltage aktivt i en række internationale fora.

 Anders Kristian Linnet
 
For yderligere oplysninger:
Statsadvokat Morten Niels Jakobsen, 22 14 66 48.
Anklagemyndighedens kommunikationschef Mikkel Thastum, 25 12 61 48. Twitter: @ThastumMit
 

Læs mere
 
Læs mere om Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
Rigsadvokaten | Frederiksholms Kanal 16 | 1220 København K | Telefon 72 68 90 00 | Fax 72 68 90 04