Vores mål

Vores mål

Vi arbejder for retfærdighed

I anklagemyndigheden arbejder vi hver dag med at skabe retssikkerhed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Vores kerneopgaver er at retsforfølge strafbare forhold, og vi bidrager til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund.

I de kommende år vil vi i anklagemyndigheden arbejde efter en virksomhedsstrategi, der sætter en retning for vores daglige virke.

Syv fokuspunkter for anklagemyndigheden

I de  seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført omfattende organisatoriske reformer, og vi har arbejdet målrettet med at skabe blandt andet mere effektive sagsgange og klare ledelsesprincipper. Vi har dermed et godt udgangspunkt for at varetage vores opgaver, og vi har skabt et solidt grundlag for, at vi kan håndtere en række krævende og komplicerede udfordringer i de kommende år.

1. Kriminalitetsbilledet og anklagerfaglige fokusområder
2. Den rigtige kvalitet og kvalitetsmåling
3. Styring af sager
4. Et fokuseret tilsyn
5. Tværgående samarbejde og digitalisering
6. Gennemføre og fastholde forandring
7. Leder- og medarbejderudvikling

Læs anklagemyndighedens virksomhedsstrategi

Strategiske pejlemærker for 2017

Anklagemyndigheden arbejder i 2017 efter fire overordnede mål:

• Kvalitet i straffesagsbehandlingen

• Anklagemyndighedens produktivitet

• Tilsyn med straffesagsbehandlingen

• Én samlet koncern

Læs Den Centrale Anklagemyndigheds energieffektiviseringstiltag